Kiedy wykorzystywana jest tomografia CBCT?

W dzisiejszych czasach technologia medyczna stale ewoluuje, oferując coraz bardziej precyzyjne i skuteczne metody diagnozowania oraz leczenia. Jednym z kluczowych narzędzi w diagnostyce obrazowej jest tomografia komputerowa stożkowa (CBCT), która znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, zwłaszcza w stomatologii i chirurgii szczękowej.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tomografii CBCT

Tomografia CBCT, to technika obrazowania medycznego pozwalająca na uzyskanie trójwymiarowego obrazu struktur anatomicznych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu promieni rentgenowskich, które rotacyjnie przemieszczają się wokół pacjenta, rejestrując dane z różnych kątów. Następnie za pomocą zaawansowanego oprogramowania komputerowego te dane są przetwarzane, tworząc precyzyjny obraz przestrzenny badanej struktury.

Jednym z głównych obszarów zastosowania tomografii CBCT jest stomatologia. W stomatologii CBCT pozwala na dokładną diagnostykę chorób przyzębia, guzów, torbieli czy nieprawidłowości w rozwoju zębów. Dzięki trójwymiarowym obrazom lekarz może precyzyjnie zaplanować leczenie implantologiczne, endodontyczne czy chirurgiczne, minimalizując ryzyko powikłań i zwiększając skuteczność terapii.

Kolejnym obszarem, w którym wykorzystuje się tomografię CBCT, jest chirurgia szczękowa. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, takimi jak wszczepienie implantów dentystycznych czy usunięcie zębów mądrości, dokładna diagnostyka radiologiczna jest niezbędna. Tomografia CBCT umożliwia dokładną ocenę struktury kości oraz położenia sąsiednich struktur, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie zabiegu i minimalizację ryzyka powikłań.

Ponadto, tomografia CBCT znajduje zastosowanie w innych dziedzinach medycyny, takich jak ortodoncja, otorynolaryngologia czy diagnostyka guzów i nowotworów. Dzięki możliwości uzyskania trójwymiarowego obrazu struktur anatomicznych, tomografia CBCT pozwala na precyzyjną diagnostykę i planowanie leczenia w wielu przypadkach klinicznych.

Należy jednak pamiętać, że zastosowanie tomografii CBCT wiąże się z narażeniem pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. Dlatego też badanie to powinno być przeprowadzane tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione klinicznie potrzeba i gdy potencjalne korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie.

Warto podkreślić, że tomografia CBCT jest niezastąpiona w sytuacjach, gdy tradycyjne zdjęcia rentgenowskie nie są wystarczająco precyzyjne lub nie dają kompletnego obrazu struktury anatomicznej. Dzięki możliwości uzyskania trójwymiarowego obrazu z wysoką rozdzielczością, lekarze mogą dokładnie ocenić nawet najbardziej skomplikowane przypadki kliniczne i odpowiednio zaplanować terapię.

W stomatologii, przykładowo, tomografia CBCT jest nieoceniona przy diagnozowaniu przypadków zębów zatrzymanych, których korzenie nie są w pełni rozwinięte, a także w ocenie struktury kości szczęki przed wszczepieniem implantów dentystycznych. Dzięki trójwymiarowym obrazom możliwe jest określenie precyzyjnych wymiarów i kształtu dostępnego miejsca, co umożliwia wybór odpowiedniego implantu oraz zaplanowanie jego optymalnej pozycji.

W chirurgii szczękowej, tomografia CBCT pozwala na precyzyjne zlokalizowanie struktur anatomicznych, takich jak nerwy czy zatoki szczękowe, co jest kluczowe podczas planowania wszczepienia implantów lub wykonywania zabiegów ekstrakcji zębów. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie uszkodzenia ważnych struktur anatomicznych oraz minimalizacja ryzyka powikłań pooperacyjnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tomografii CBCT skontaktuj się z Gabinetami MEDYKUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + 10 =